ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ที่มาของการชื่อโรงแรมมะลิซ้อนเรสซิเดนซ์ คือความชอบในความหอม ความสดใสและสดชื่อของดอกมะลิ ซึ่งดอกมะลิซ้อนที่เราปลูกไว้กำลังเบ่งบานส่งกลิ่นหอมคอยต้อนรับท่าน

 3831
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์